Faglig selvtillid og personligt selvværd

Randi Dahl tilbyder instruktion i meditation og hverdagsretreat som gratis tilbud for alle med professionsuddannelse i socialt og relationelt arbejde 

Alle andre er også velkomne   heart

 

Tilbuddet er et tilbud om frivilligt ulønnet arbejde og udføres i solidaritet med og støtte for den almennyttige forening SRCM Danmark, som er den danske gren af et internationalt netværk, der arbejder for at anerkende alt liv som helligt og er anerkendt af FN som fredsbevarende NGO