Heart Consult

v. Randi Dahl

Et Liv i Lys og LethedLys og Lethed i Livet

Hjertet er vores kompas til at nå ind i vores kerneidentitet/ essens. Når hjerte og hjerne samarbejder får du succes med at udtrykke dit indre liv autentisk og sætte kulør på de områder af dit hverdagsliv, du oplever grå og gerne vil sætte mere kulør på. I HeartConsulting anvender samtale, stilhed, eller farvelægning af vitale livsområder som arbejde, familie og bolig, økonomi, spiritualitet, mv. 

Heart-consulting er at fornemme, definere og strække sig mod et liv i større balance mellem den medfødte natur og dine vilkår for at udfolde dig ud fra netop dine behov. Det er en mental, følelsesmæssig og spirituel proces, som jeg kalder "heart-consulting", fordi de endelige svar på, hvad der er bedst for dig søges i og med dit hjerte.

Min hensigt er, at, at du øger din resiliens og oplever et omsorgsfuldt nærvær, hos mig og i dine andre relationer. Mens du er tilknyttet HeartConsult er det min sandhed og din arbejdshypotese, at du ikke er alene her på jorden. Med mindre du ønsker det. Smerte og ubehag er oplevelser alle har undervejs. Vejen frem går via accept og empati med sig selv og andre. Jeg pointerer: selv-empati er basis for empati, ikke omvendt. Du er dit eget redskab til at dyrke sunde relationer til både dig selv og andre. Det gælder også for omsorgsgivere og servicemedarbejdere, at tiden du bruger på at tilgodese dit eget liv, bidrager til andres livskvalitet.

Min metode er samvær, dialog og omsorgsfuldt ledet undervisning, evt. med et terapeutisk twist. Også via nettet. De enkelte redskaber kan være mindfulness, meditation og guided visualisering med fysisk afspænding under trygge forhold. Det kan også være strukturerede øvelser omkring de livsområder, der hører med til at være menneske: familie, arbejdsområde, sociale relationer bredt, seksualitet, spiritualitet mv.  Alle former suppleres med samtale ud fra dine oplevelser. Første prioritet er altid dit liv. Dine behov, dine følelser, og dine beslutninger. Hvis du intet oplever, er det også en oplevelse, vi kan være sammen om. 

Det kan være svært at finde ord for det, som man oplever både i kroppen og under en meditation og derfor træner vi intuitiv kommunikation og inddrager stilhed, lyde eller bare mimik og/eller kropsudtryk, fx med ture i skoven. Evt. via nettet. Min erfaring fra tiden med covid er, at stærke og intense nærværende relationer også kan opstå, når vi bruger via digitale medier og/eller telefonsamtale. 

Motto: Hjertets helhed, nærvær, udtryk.